Czym jest GPS

GPS to System Nawigacji Satelitarnej, który opracowany został przez Departament Obrony USA. System ten obejmuje zasięgiem całą kulę ziemską. W skład systemu wchodzą trzy podstawowe części:

  1. Część kosmiczna czyli satelity w liczbie 31 krążące dookoła Ziemi.
  2. Część naziemna czyli tzw. stacje odpowiedzialne za kontrolę i monitorowanie
  3. Część użytkownika czyli urządzenia odbiorcze, odbierające sygnał GPS

System GPS ma za zadanie dostarczyć nam informacje na temat naszego położenia względem satelitów.

Zasada działania systemu GPS opiera się o pomiar czasu w jakim sygnał radiowy z satelitów dotrze do odbiornika. Na podstawie informacji o satelitach, w których zasięgu się znajdujemy i znając czasy dotarcia sygnałów odbiornik jest w stanie ustalić odległości od satelitów i wyznaczyć naszą pozycję geograficzną.