GPS jako zabezpieczenie roweru

System GPS kojarzy nam się przede wszystkim z nawigacją satelitarną, która pozwala nam bez zaglądania do papierowych map dotrzeć do miejsca przeznaczenia. GPS to system lokalizacji który może być wykorzystany również do nieco innych celów, które oczywiście będą wciąż opierać się na podstawowym zadaniu systemu GPS jakim jest ustalenie pozycji.

Wykorzystanie lokalizator GPS w przypadku samochodów jest zabiegiem znanym. Wprowadzenie tego systemu do rowerów stało się tylko kwestią czasu.Jakkolwiek sam lokalizator w żaden sposób nie chroni przed kradzieżą roweru ale pozwala na jego szybkie odnalezienie.

Podstawowa sprawa to dobre ukrycie odbiornika GPS w rowerze. Warto zwrócić uwagę na takie odbiorniki, które da się zamontować w zasadzie gdziekolwiek np. w sztycy siodełka. Im lepiej ukryty będzie odbiornik GPS tym większe jest prawdopodobieństwo, że system GPS pozwoli nam na odnalezienie roweru. Jeśli odbiornik będzie umieszczony w widocznym miejscu to może zostać szybko usunięty przez złodzieja a tym samym nasze zabezpieczenie zostanie unieszkodliwione.